Порівняння результатів досліджень КМІСу та Левада-Центру демонструє суттєві розходження між уявленнями українців та росіян щодо участі Росії в українських подіях. Позиція, яку зайняла більшість останніх ще в 2014 році, практично не зазнала змін. Росіяни переважно не вважають свою країну стороною військового конфлікту і не визнають наявності армії РФ в Україні. Натомість українці здебільшого переконані в тому, що між двома країнами триває війна, і це підтверджується присутністю російських військ на українській території. Оцінки кримських подій 2014 року також діаметрально протилежні: росіяни в основному схвалюють приєднання Криму до Росії, українці засуджують.

Більшість українців погоджуються з думкою, що Росія та Україна воюють між собою: підтримали це твердження 63% опитаних, не підтримали – 18%, а решта 19% не змогли відповісти. Натомість росіяни переважно не визнають те, що відбувається, війною між двома державами. Серед респондентів з Росії тільки 25% вважають, що Україна та Росія воюють, 65%притримуються протилежної думки, а 11% не висловились з цього приводу.

Графік 1. Рівень згоди із твердженням, що між Росією та Україною йде війна (% від всіх опитаних в Україні (N=2016) або в Росії (N=1600)).

Графік 2. Рівень згоди із твердженням, що зараз в Україні є російські війська (% від всіх опитаних в Україні (N=2014) або в Росії (N=1600)).

  

У присутності російських військ в Україні переконані 65% респондентів-українців. Ще 13%вважають, що армії РФ на цій території немає, а 22% не мають визначеної думки з цього питання.   Серед росіян 27% підтримують твердження щодо присутності російських військ, 52%заперечують, а 21% не зміг відповісти.

 

Українці розцінюють втрату Криму дуже негативно: 62% безумовно не підтримують приєднання півострову до Росії, 18% - скоріше ні. Безумовно або скоріше схвалюють цей перехід по 5% респондентів. Решта 10% не змогли дати відповідь.

Росіяни, навпаки, позитивно сприймають приєднання Криму, незважаючи на наслідки, які спричинила ця подія для Росії. Безумовно підтримують те, що відбулось, 47% опитаних, а скоріше підтримують – ще 36% з них. Не схвалюють приєднання Криму безумовно 4% респондентів, скоріше – 9%. Не відповіли 4% опитаних.

Серед опитаних мешканців Росії 61% притримується думки, що приєднання Криму принесло більше користі, а 20% - що більше шкоди. Не змогли дати оцінку наслідкам цієї події 19%респондентів.

Графік 3. Рівень підтримки приєднання Криму до Росії (% від всіх опитаних в Україні (N=2014) або в Росії (N=1600)).

  Громадська думка українців з вищевказаних питань суттєво відрізняється по регіонах:

  •  - У Західному та Центральному регіонах набагато більше респондентів схильні погоджуватися із тим, що між Україною та Росією йде війна. На Заході так вважають 88%опитаних, в Центрі – 77%, в той час як на Півдні поділяють цю думку 45%, а на Сході – 41%. На Донбасі тільки 8% характеризують події як війну між двома країнами.
  • - У присутності російських військ в Україні переконані 89% респондентів на Заході, 76% у Центрі, 57% на Півдні і тільки 37% на Сході. На Донбасі всього 6% погоджуються, що армія РФ є на українській території.
  • - Ставлення до включення Криму у склад РФ негативне у більшості мешканців кожного регіону, за винятком непідконтрольного Донбасу, проте регіональні відмінності залишаються. На Заході безумовно або скоріше засуджують цю подію 95% опитаних, у Центрі – 88%, на Півдні – 80%, а на Сході – 63%. На Донбасі не підтримують приєднання Криму до Росії 16% респондентів.
  •  
  • - На Сході та на Півдні спостерігається високий рівень невизначеності щодо перерахованих запитань. Близько третини не змогли відповісти, чи йде війна між Росією та Україною. Не мають певної позиції щодо присутності російських військ в Україні 42% на Сході та 30% на Півдні. У Східному регіоні кожен п’ятий не може або уникає давати оцінку приєднанню Криму до Росії.

_______________________

Західний макрорегіон –  Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька області; Центральний макрорегіон –  м. Київ, Київська, Вінницька, Житомирська, Кіровоградська, Полтавська, Сумська, Черкаська, Чернігівська області; Південний макрорегіон – Дніпропетровська, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Херсонська області;Східний макрорегіон –  Харківська, Донецька, Луганська область (райони, підконтрольні Україні); Донбас – райони Донецької області, не підконтрольні Україні.

 

Є також невеликі відмінності у ставленні різних вікових груп до вищевказаних питань:

  • - Старші респонденти відрізняються у своїх судженнях від молодших вікових груп, особливо від людей до тридцяти. Зокрема, перші менш схильні називати конфлікт між Росією та Україною війною. Респонденти старше 50 років частіше не погоджуються, що між Росією та Україною йде війна, аніж опитані до 30 років (18-30 – 13%, 50-65 – 20%, 66 та старше – 21%).

  • - Серед людей старше 66 років 18% вважають, що російських військ в Україні немає, тоді як у віковій групі до 30 років таких тільки 8%.

  • - Схвалюють приєднання Криму до Росії 12% людей старше 66 років, порівняно з 6% осіб до 30 років.

  • Джерело: kiis

UCRA