Дослідження екологічної ситуації у м. Івано-Франківськ

UCRA у співпраці з  REC (Regional Environmental Center) провели соціологічне дослідження оцінки екологічної ситуації у м. Івано-Франківськ та круглий стіл з експертами екологами, де обговорили результати дослідження 

З 16 квітня по 9 травня 2015 року було організовано й проведено соціологічне опитування дорослого населення міста Івано-Франківськ. Всього було опитано 1800 респондентів, що репрезентують (представляють) населення міста Івано-Франківськ та прилеглих сіл за основними соціально-демографічними ознаками (стать, вік) відповідно до соціально-демографічної структури населення міста й розподілу жителів за територіями. Похибка даного дослідження становить 2,3 %

Мета дослідження 

Оцінка стану екологічної ситуації та визначення головних екологічних проблем міста шляхом проведення соціологічного дослідження. 

Метод отримання інформації 

Метод проведення опитування – персональні інтерв’ю за моделлю "face-to-face" з використанням формалізованого інструментарію (анкети) на планшетному комп’ютері . 

 

Основні проблеми навколишнього середовища

Велика кількість респондентів вважає головними проблемами «погана якість доріг, тротуарів та брак місць для паркування» (68,6 %), «звалювання комунальних відходів» (38, 3%) та «незадовільна робота комунальних служб» (29,7 %). Суттєвим є те, що за ці пункти відповідальними є державні структури.

Важливим є те, що «звалювання комунальних відходів» асоціюється з сміттям на вулицях, що є наслідком низької екологічної культури жителів.

Дороги є одною з найбільш болючих проблем не тільки всього регіону, а й України в цілому і тому вона давно вийшла з екологічного виміру. Також дана проблема впливає на якість життя більшості жителів (51,9 %). Крім того, найбільша кількість жителів вважають цю проблему основною (35,6 %).

До головних проблем респонденти також відносять «якість питної води» (23,6%), що пов’язано з застарілими водопровідними комунікаціями та «якість повітря» (23,2%), що спричинено великою кількістю транспорту.

Основні забруднювачі навколишнього середовища

Серед найбільших забруднювачів навколишнього середовища є транспорт (59,1%), комунальні відходи (47,4 %), каналізація (20,6%) та промисловість (18,5%). Тобто основні проблеми навколишнього середовища відповідають основним забруднювачам: транспорт-дороги, комунальні відходи-сміття.

 

Інституції, що займаються вирішенням проблем в галузі охорони навколишнього середовища

Велика кількість респондентів вважають, що проблемами екології не займається ніхто (38,3%). Тільки 19,3 % схильні думати, що вирішенням проблем займаються місцеві служби та громадські організації (18,8%)

Комунальні підприємства займаються вирішенням екологічних проблем на думку всього 14,5 % респондентів. 

 

Інституції, до яких звертаються задля вирішення проблем навколишнього середовища

Варто зауважити, що жителі міста плутаються в інституціях, що займаються вирішенням проблем навколишнього середовища. Тому варіанти відповіді «місцева служби», «комунальне підприємство», «місцевий офіс управління» та «місцева інспекція» слід розглядати як єдине ціле - «державні установи»

 

Основа розвитку міста

Беззаперечно більшість громадян вважають, що основою розвитку міста має бути туризм 60,7 %.

Другим за популярністю варіантом відповіді стало виробництво екологічно чистої продукції 31,1 %.

Цікавою особливістю є те, що жінки більше схиляються до думки, що основою для розвитку міста має бути сільське господарство та виробництво екологічно чистої продукції 61,1 %.

Також поширеною є думка, що основою розвитку міста має стати промисловість 28,9 %.

 

Прогнозування стану навколишнього середовища жителями

Спостерігається позитивні настрої щодо стану навколишнього середовища в майбутньому (47%). Цікавою є статистика, що кількість людей, які задоволені станом навколишнього середовища (49%) є відповідною до цього показника.

Також важливою є думка про те, що стан навколишнього середовища в майбутньому «буде таким самим» (21,6 %).  Оскільки більшість цих людей вважають, що стан навколишнього середовища наразі є задовільним, це також можна вважати за позитивний прогноз.